Konference
MS Fest

Osobní údaje a osobnostní práva

Účastník svou registrací na konferenci MS Fest (dále jen „konference“) vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, občanské sdružení MS Fest, o.s., Stařeč, Severní 521, PSČ 67522, IČ: 01251554, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, název pracovní pozice) za účelem organizace konference MS Fest a kontaktování registrovaných účastníků (včetně kontaktování za účelem pozvání na další ročníky konference), a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace na konferenci. Účastník svou registrací na konferenci dále vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto jím poskytnuté údaje byly poskytnuty partnerovi konference, společnosti MICROSOFT s.r.o., IČ: 471 23 737 se sídlem BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00, za účelem kontaktování účastníků konference, zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci, doplnění a likvidaci nesprávných údajů, jsou oprávněni požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o nich zpracovávány. Účastníci mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu organizátorovi konference MS Fest a v případě domnělého porušení svých práv na ochranu svého soukromého a osobního života nebo zpracování v rozporu se zákonem mají právo obrátit se na organizátora i na příslušný dozorový orgán.

Účastník svojou registráciou na konferencii MS Fest Bratislava (ďalej iba „konferencia„) vyjadruje svoj súhlas s tím, aby organizátor konferencie, občianske združenie S Fest, o.s., Stařeč, Severní 521, PSČ 67522, Česká Republika, IČ: 01251554, bol oprávnený bezplatne zpracovávať a používať osobné údaje poskytnuté účastníkom v plnom rozsahu (t.z. v rozsahu meno, priezvisko, e-maliová adresa, telefón, názov pracovnej pozície) za účelom organizácie konferencie a kontaktovaním registrovaných účastníkov (vrátane kontaktovania za účelom pozvania na ďalšie ročníky konferencie), a to až do uplynutia doby, na ktorú je súhlas daný alebo do odvolania tohto súhlasu. Súhlas účastník udeluje na dobu 2 rokov od registrácie na konferencii. Účastník svojou registráciou na konferencii ďalej vyjadruje súhlas s tím, aby tieto poskytnuté údaje boli poskytnuté partnerom konferencie spoločnosti MICROSOFT s.r.o., IČ: 471 23 737 se sídlom BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00, Česká Republika a spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o., so sídlom Apollo Business Center II, Block E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 31 398 871, za účelom kontaktovania účastníkov konferencie, zasielania obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít. Poskytnutie súhlasu je dobrovolné. Účastníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, blokovanie, doplnenie a likvidáciu nesprávnych údajov, sú oprávnení požiadať o poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré su o nich spracovávané. Účastníci majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu organizátorovi konferencie a v prípade podozrenia z porušenia svojich práv na ochranu svojho sukromného a osobného života alebo zpracovania osobných údajov v rozpore so zákonom, majú pravo obrátiť sa na organizátora a na príslušný dozorný orgán.

Sponzoři konference